Pravidlá ochrany osobných údajov 

 

Všeobecné informácie

Tento dokument stanovuje zásady ochrany osobních údajů webových stránek (dále jen "webová stránka"). Webová stránka je spravována společností Marek Stalmašek se sídlem v Žilině 01004, osvěty 252/49, IČ: 47 367 113, DIČ: 1080966535, zapsaná na obvodní úřad žilina, obor živnostenského podnikání, č. živnostenského rejstříku 580-52350.

 

Podmínky začínající velkými písmeny mají význam, který jim vyplývají z pravidel webové stránky.

 

Osobní údaje shromážděné kontrolorem webové stránky jsou zpracovány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob se zpracováním osobních údajů ao volném pohybu těchto údajů a zrušuje směrnici 95/46 / ES (obecné nařízení o ochraně údajů) (Úřední věstník Evropské unie L 119, strana 1) ( dále jen "GDPR").

 

Portál stagefashion.eu a platforma na níž portál provozuje vynakládá velké úsilí na ochranu osobních údajů a informací týkajících se uživatelů, kteří jsou mu svěřeni. Kontrolor vybírá a používá s náležitou péčí vhodná technická opatření včetně programovacích a organizačních opatření na ochranu zpracování osobních údajů, zejména zabezpečuje údaje proti přístupu neoprávněných osob, zveřejnění, ztrátu a poškození, neoprávněné úpravy a zpracování s porušením závazných právních ustanovení.

 

Služby dostupné na webové stránce nejsou určeny pro uživatele mladších 15 let. Portal Stagefashion.eu neposkytuje úmyslný sběr osobních údajů osob mladších 15 let.

Osobní údaje

Kontrolor osobních údajů
Kontrolor vašich osobních údajů je :,

 

Marek Stalmašek se sídlem v Žilině 01004, osvety 252/49, IČ: 47 367 113, DIČ: 1080966535, zapsaná na obvodní úřad žilina, obor živnostenského podnikání, č. živnostenského rejstříku 580-52350.

 

Kontrolora osobních údajů můžete kontaktovat v záležitostech souvisejících s vašimi osobními údaji:

 

Adresa: OSVETA 252/49, 01004 Žilina.

Neb formulářem na konci této stránky.

 

Cíle a právní základy zpracování osobních údajů.

Kontrolor zpracovává vaše osobní údaje pro následující účely a v následujícím rozsahu:

 

(Například vytvořením účtu), t. j. údaje uvedené v registračním formuláři na webové stránce, tj e-mailová adresa a heslo, pohlaví, datum narození; pokud je účet zaregistrován prostřednictvím externí autentikaci služby (např. Google+, Facebook), uložíme vaše jméno; abychom mohli poskytovat služby, které vyžadují vytvoření účtu, zpracujeme vaše údaje uvedené v účtu;

 

poskytovat služby, které nevyžadují vytvoření účtu, tj prohledávání webových stránek vyhledávače webových stránek, obsahu a služeb, generování propagačního kódu, zpracování vašich osobních údajů v rámci vaší činnosti na webových stránkách, tj informace o obsahu nebo služby, které prohledáváte, informace o zařízení, operační systém, umístění a jedinečné ID, adresu IP;

 

statistiky používání konkrétních funkcí dostupných na webových stránkách, usnadnění používání webových stránek a zabezpečení IT bezpečnosti webových stránek, zpracováváme osobní údaje týkající se vaší aktivity na webových stránkách a čas strávený na každém z podstránek webové stránky, historii prohlížení, umístění, IP adresa, ID vašeho zařízení, informace ve vašem webovém prohlížeči a operačním systému;

Určování, nárokování a provádění nároků, jakož i poskytnutí ochrany proti nárokům v soudním řízení a řízení před jinými výkonnými orgány, můžeme zpracovat vaše osobní údaje, které byly předloženy během registrace na webových stránkách (vytváření účetnictví), a další údaje potřebné k prokázání existence nároku nebo které jsou založeny na předpisech, soudním příkazu nebo jiném soudním řízení;

s ohledem na stížnosti a návrhy a odpovědi na otázky uživatelů zpracováváme osobní údaje, které jste zaslali v kontaktním formuláři, stížnostech a podáních nebo s cílem odpovědět na otázky obsažené v jiném formuláři a některé osobní údaje uvedené v účtu, jakož i údaje týkající se služby, které jsme poskytli, které jsou důvodem stížnosti nebo návrhu a údaje z dokumentů přiložených k stížnosti nebo návrhu;

 

Marketing našich služeb a služeb našich partnerů včetně opětovného uvedení na trh, za tímto účelem zpracováváme osobní údaje, které jste odeslali při vytváření účtu a jeho aktualizaci, údaje týkající se vaší aktivity na webových stránkách včetně aktivit, které jsou registrovány a uloženy prostřednictvím souborů cookie , zejména historii prohlížení, historii vyhledávacích nástrojů, kliknutí na webové stránky, data přihlášení a registrace, historii a vaši aktivitu spojenou s námi komunikujícími s vámi. V případě opětovného uvedení na trh používáme údaje o vaší aktivitě, abychom vás oslovili s naším marketingem, který jsme oznámili mimo webové stránky.

prioritní formulář

 

 

 

 

 

 

 2020

 Stagefashion.eu All Rights Reserved.