Privaatsuspoliitika

 

Üldine informatsioon
Selles dokumendis on esitatud veebisaidi ("veebisait") privaatsuspoliitika. Veebisaiti haldab Marek Stalmašek, registrijärgne asukoht Žilina 01004, Osvety 252/49, ID number: 47 367 113, käibemaksu number: 1080966535, registreeritud Žilina ringkonna kontoris, kaubanduse litsentseerimise osakonnas, nr. äriregister 580-52350.

Visiem, kas noklusina, tacu

Suurtähtedega algavatel terminitel on tähendus, mis neile on antud veebisaidi reeglites.

 

Veebisaidi vastutava töötleja kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) nr 182/2011. 2016/679, 27. aprill 2016, üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 95/46 / EÜ (isikuandmete kaitse üldmäärus) (Euroopa Liidu Teataja L 119, lk 1) ( edaspidi "GDPR").

 

Portaal stagefashion.eu ja platvorm, millel me portaali töötame, teevad suuri jõupingutusi, et kaitsta talle usaldatud kasutajate isikuandmeid ja teavet. Vastutav töötleja valib ja rakendab piisava ettevaatusega asjakohaseid tehnilisi meetmeid, sealhulgas programmeerimis- ja korraldusmeetmeid, et kaitsta isikuandmete töötlemist, eriti kaitsta andmeid loata juurdepääsu, avalikustamise, kadumise ja kahjustuste, loata muutmise ja töötlemise eest, rikkudes siduvaid õigusnorme.

 

Veebisaidil pakutavad teenused pole mõeldud alla 15-aastastele kasutajatele. Portaal Stagefashion.eu ei paku alla 15-aastaste inimeste isikuandmete tahtlikku kogumist.

 

Isiklik informatsioon

Isikuandmete töötleja
Teie isikuandmete vastutav töötleja on:,

 

Marek Stalmašek, registrijärgne asukoht Žilina 01004, Osvety 252/49, IČO: 47 367 113, DIČ: 1080966535, registreeritud ringkonnaametis Žilina, kaubanduse litsentseerimise osakonnas, nr. äriregister 580-52350.

 

Isikuandmetega seotud küsimustes võite pöörduda andmetöötleja poole:

Aadress: Osvety 252/49, 01004 Žilina.

Või selle lehe allosas olev vorm.

Visiem, kas noklusina, tacu

Isikuandmete töötlemise eesmärgid ja õiguslikud alused

Vastutav töötleja töötleb teie isikuandmeid järgmistel eesmärkidel ja järgmises ulatuses:

 

(näiteks konto loomisega), st veebisaidil registreerimisvormis esitatud teave, st e-posti aadress ja parool, sugu, sünniaeg; kui konto registreeritakse välise autentimisteenuse (nt Google+, Facebook) kaudu, salvestame teie nime; Konto vajavate teenuste osutamiseks töötleme teie konto andmeid.

Visiem, kas noklusina, tacu

Pakkuge teenuseid, mis ei nõua konto loomist, st veebisaidi otsimootori veebisaidi, sisu ja teenuste indekseerimine, sooduskoodi genereerimine, teie isikuandmete töötlemine veebisaidi tegevuse osana, st teave indekseeritava sisu või teenuse kohta, seadmeteave. operatsioonisüsteem, asukoht ja kordumatu ID, IP-aadress;

 

statistika veebisaidil olevate konkreetsete funktsioonide kasutamise kohta, mis hõlbustab veebisaidi kasutamist ja tagab veebisaidi IT-turvalisuse, töötleme isikuandmeid teie tegevuse kohta veebisaidil ja veebisaidi igal alamlehel veedetud aja kohta, sirvimisajalugu, asukoht, IP-aadress, teie ID seadmed, teave teie veebibrauseris ja opsüsteemis;

 

nõuete määratlemisel, nõudmisel ja täitmisel, samuti kaitsmisel nõuete eest kohtumenetluses ja teistes täitevorganites toimuvates menetlustes, võime töödelda teie isikuandmeid, mis esitati veebisaidil registreerimise ajal (raamatupidamine), ja muid andmeid, mis on vajalikud nõude olemasolu tõendamiseks või mis põhinevad seadusel, kohtumäärusel või muul kohtumenetlusel;

kaebuste ja ettepanekute ning kasutajaküsimuste vastuste osas töötleme teie isikuandmeid, mille olete edastanud kontaktvormis, kaebuste ja esildistega või selleks, et vastata muul kujul sisalduvatele küsimustele ja mõnele teie kontol pakutavale isikuandmele, samuti meie pakutavad teenused, mis on kaebuse või ettepaneku põhjuseks, ja kaebusele või ettepanekule lisatud dokumentide andmed;

 

meie teenuste ja partnerite teenuste turundamine, sealhulgas uuesti turundamine, töötleme sel eesmärgil teie konto loomisel ja värskendamisel saadetud isikuandmeid, teie veebisaidil toimimisega seotud andmeid, sealhulgas tegevusi, mis registreeritakse ja salvestatakse küpsiste kaudu , eriti teie sirvimisajalugu, otsingumootori ajalugu, veebisaidil tehtud klõpsud, sisselogimis- ja registreerimiskuupäevad, ajalugu ja teiega seotud tegevused, mis on seotud teiega. Uuesti turundamise korral kasutame teie tegevuse andmeid teiega väljaspool asuva turunduse poole pöördumiseks.

Visiem, kas noklusina, tacu.

Prioriteedi vorm

 2020

 Stagefashion.eu All Rights Reserved.