Polityka chroniła oddzielne dane.

 

Informacje ogólne.

Ten dokument określa politykę prywatności witryny („Witryna”). Stroną zarządza Marek Stalmašek z siedzibą w Żylinie 01004, Osvety 252/49, IČO: 47 367 113, DIČ: 1080966535, zarejestrowany w Starostwie Powiatowym Żylina, Wydział Licencji Handlowych, nr. Rejestr handlowy 580–52350.

Terminy pisane wielkimi literami mają takie znaczenie, jak mają zasady witryny.

 

Dane osobowe gromadzone przez inspektora strony są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1095/2010. 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i swobodnym przepływem takich danych oraz uchylającej dyrektywę 95/46 / WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 119, strona 1) ( zwane dalej „RODO”).

 

Portal stagefashion.eu i platforma, na której działamy, dokładają wszelkich starań, aby chronić dane osobowe i informacje dotyczące powierzonych im użytkowników. Administrator wybiera i stosuje z należytą starannością odpowiednie środki techniczne, w tym środki programowe i organizacyjne, w celu ochrony przetwarzania danych osobowych, w szczególności w celu zabezpieczenia danych przed nieuprawnionym dostępem, ujawnieniem, utratą i korupcją, nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawnych.

 

Usługi dostępne na stronie internetowej nie są przeznaczone dla użytkowników poniżej 15 roku życia. Portal Stagefashion.eu nie zapewnia celowego gromadzenia danych osobowych osób poniżej 15 lat.

Dane osobowe

Administrator danych osobowych
Administratorem twoich danych osobowych jest:,

Marek Stalmašek z siedzibą w Żylinie 01004, Osvety 252/49, IČO: 47 367 113, DIČ: 1080966535 Rejestr handlowy 580–52350.

 

Możesz skontaktować się z kontrolerem prywatności w sprawach związanych z Twoimi danymi osobowymi:

Adres: Osvety 252/49, 01004 Zilina.

Lub formularz na dole tej strony.

Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

Recenzent przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach i w następującym zakresie:

(np. utworzenie konta), tj. j. dane podane w formularzu rejestracyjnym na stronie internetowej, tj. adres e-mail i hasło, płeć, data urodzenia; jeśli Twoje konto jest zarejestrowane za pośrednictwem zewnętrznej usługi uwierzytelniania (takiej jak Google+, Facebook), zapiszemy Twoje imię i nazwisko; przetwarzamy informacje o Twoim koncie, aby świadczyć usługi wymagające utworzenia konta;

Świadczymy usługi, które nie wymagają utworzenia konta, tj. Przeglądanie strony internetowej wyszukiwarki, treści i usług, generowanie kodu promocyjnego, przetwarzanie danych osobowych w ramach aktywności na stronie, tj. Informacje o treści lub usłudze, którą przeglądasz, system operacyjny, lokalizacja i unikalny identyfikator, adres IP;

 

statystyki dotyczące korzystania z określonych funkcji dostępnych na stronie, łatwości korzystania z witryny i bezpieczeństwa IT witryny, przetwarzamy dane osobowe dotyczące aktywności na stronie i czasu spędzonego na każdej podstronie witryny, historii przeglądania, lokalizacji, adresu IP, identyfikatora urządzenia, informacje w przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym;

 

identyfikując, dochodząc i dochodząc roszczeń, a także zapewniając ochronę przed roszczeniami w postępowaniach sądowych i postępowaniach przed innymi osobami zarządzającymi, możemy przetwarzać Twoje dane osobowe, które zostały przekazane podczas rejestracji na stronie internetowej (tworzenie rachunkowości), oraz inne dane niezbędne do ustalenia istnienia roszczenia lub na podstawie ustawodawstwa, orzeczenia sądowego lub innego postępowania sądowego;

w odniesieniu do skarg i sugestii oraz odpowiedzi na pytania użytkowników przetwarzamy dane osobowe przesłane przez Ciebie w formularzu kontaktowym, skargi i zgłoszenia lub w celu udzielenia odpowiedzi na pytania zawarte w innym formularzu i niektóre dane osobowe na Twoim koncie, a także świadczone przez nas usługi, które stanowią podstawę skargi lub wniosku, oraz dane z dokumentów towarzyszących reklamacji lub propozycji;

 

marketing naszych usług i usług naszych partnerów, w tym remarketingu, w tym celu przetwarzamy dane osobowe przesyłane podczas tworzenia konta i aktualizacji, aktywność na stronie, w tym te zarejestrowane i przechowywane przez pliki cookie , w szczególności historię przeglądania, historię wyszukiwarek, kliknięcia witryny, daty logowania i rejestracji, historię oraz Twoją aktywność związaną z komunikowaniem się z Tobą. W przypadku ponownego uruchomienia wykorzystujemy dane o Twojej aktywności, aby dotrzeć do Ciebie za pomocą naszego marketingu, który ogłosiliśmy poza witryną.
 

Formularz priorytetowy

 

 

 

 

 

 

 2020

 Stagefashion.eu All Rights Reserved.